วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกิ่วจำปี – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกิ่วจำปี – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03502102008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2527

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ