วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกิโลเมตรสิบหก – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกิโลเมตรสิบหก – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401016008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/9/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ