วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกิโลสี่ – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดกิโลสี่ – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270105009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/1/2542

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/1/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ