วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกิโลสองศรัทธาราม – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดกิโลสองศรัทธาราม – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270606005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/5/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ