วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกิตติสังฆาราม – ภูเก็ต

ชื่อวัด : วัดกิตติสังฆาราม – ภูเก็ต

รหัสวัด : 05830108001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/10/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ