วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกิตติวนาราม – ภูเก็ต

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดกิตติวนาราม – ภูเก็ต

รหัสวัด : 05830201004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/6/2560

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ