วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกิตติวงศ์ – แม่ฮ่องสอน

ชื่อวัด : วัดกิตติวงศ์ – แม่ฮ่องสอน

รหัสวัด : 03580402004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2378

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2459

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ