วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกิตติพรพุทธาราม – นครพนม

13 ธ.ค. 2023
20

ชื่อวัด : วัดกิตติพรพุทธาราม – นครพนม

รหัสวัด : 04481201003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/4/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ