วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกำแมด – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกำแมด – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330703008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 25/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ