วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกำแพง – สิงห์บุรี

ชื่อวัด : วัดกำแพง – สิงห์บุรี

รหัสวัด : 02170606005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2452

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ