วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกำแพง – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกำแพง – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160605002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2379

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2468

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ