วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกำแพง – นราธิวาส

ชื่อวัด : วัดกำแพง – นราธิวาส

รหัสวัด : 05960105001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2489

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ