วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกำแพงแสน – นครปฐม

ชื่อวัด : วัดกำแพงแสน – นครปฐม

รหัสวัด : 02730210001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2364

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/10/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ