วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกำแพงแก้ว – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกำแพงแก้ว – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140504002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2281

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2289

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ