วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกำแพงเพชร – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดกำแพงเพชร – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620101005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 31/3/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/10/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ