วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกำแพงหิน – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกำแพงหิน – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500514003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ