วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกำแพงหิน – พะเยา

ชื่อวัด : วัดกำแพงหิน – พะเยา

รหัสวัด : 03560108008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2502

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ