วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกำแพงงาม – เชียงใหม่

13 ธ.ค. 2023
17

ชื่อวัด : วัดกำแพงงาม – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501501002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2494

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ