วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกำมะเสน – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดกำมะเสน – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770503002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2398

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/9/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ