วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกำมะเชียร – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกำมะเชียร – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720201002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2355

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/4/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ