วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกำพี้ – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดกำพี้ – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440606002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2407

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/4/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ