วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกำปัง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกำปัง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300903008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2469

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ