วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกาเกาะ(กาเจาะ) – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกาเกาะ(กาเจาะ) – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320902005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2467

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2518

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ