วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาฬสินธุ์ – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดกาฬสินธุ์ – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840703003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2328

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/12/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ