วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาหม – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดกาหม – หนองคาย

รหัสวัด : 04431702009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/7/2547

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ