วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกาศใต้ – แพร่

ชื่อวัด : วัดกาศใต้ – แพร่

รหัสวัด : 03540408003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ