วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกาศผาแพร่ – แพร่

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดกาศผาแพร่ – แพร่

รหัสวัด : 03540201006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/1/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2564

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ