วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาลพัฒนาราม – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดกาลพัฒนาราม – ชุมพร

รหัสวัด : 05860106002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/10/2514

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2519

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ