วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดการเปรียญ – ชัยนาท

ชื่อวัด : วัดการเปรียญ – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180505009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/3/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ