วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดการุณญาวาส – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดการุณญาวาส – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341121002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2466

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/9/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ