วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกาพระคุณาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกาพระคุณาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320806003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/3/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ