วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกาบบัว – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกาบบัว – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720204001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2518

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ