วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกาบกระบือ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกาบกระบือ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320509010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : จีนนิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/12/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ