วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาดถี – พะเยา

ชื่อวัด : วัดกาดถี – พะเยา

รหัสวัด : 03560901005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ