วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกาญจนาราม – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดกาญจนาราม – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 04390303001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2471

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2519

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ