วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกาญจนวนาราม – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดกาญจนวนาราม – สกลนคร

รหัสวัด : 04471802019

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/6/2556

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ