วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกาญจนประดิษฐ์ – มุกดาหาร

ชื่อวัด : วัดกาญจนประดิษฐ์ – มุกดาหาร

รหัสวัด : 04490106002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2384

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/1/2506

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ