วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาญจนบุรีเก่า – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดกาญจนบุรีเก่า – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710107002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2474

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ