วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกาซ้อง – แพร่

ชื่อวัด : วัดกาซ้อง – แพร่

รหัสวัด : 03540106003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2362

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2469

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ