วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกาจับศรัทธาธรรม – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดกาจับศรัทธาธรรม – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760208002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/6/2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ