วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกัสสปะวงษาราม – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกัสสปะวงษาราม – ขอนแก่น

รหัสวัด : 66240040002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 22/6/2566

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ