วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกัลยารัตน์ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดกัลยารัตน์ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600603004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/2/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ กัลยารัตน์ หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ