วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกัลยาณโกมุท – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกัลยาณโกมุท – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320110002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2458

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2484

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ