วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกัลยาณีทรงธรรม – นครปฐม

ชื่อวัด : วัดกัลยาณีทรงธรรม – นครปฐม

รหัสวัด : 63173060001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ สวนผัก หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ