วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกัลยาณบริหาร – กาฬสินธุ์

ชื่อวัด : วัดกัลยาณบริหาร – กาฬสินธุ์

รหัสวัด : 04460907001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2443

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/11/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ