วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกัลยาณบรรพต – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดกัลยาณบรรพต – สระบุรี

รหัสวัด : 02190908004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/5/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/10/2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ