วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกัลยาณธัมโม – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดกัลยาณธัมโม – สกลนคร

รหัสวัด : 04470809009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/5/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ