วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกัลปนาราม – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดกัลปนาราม – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05841504002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2404

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2494

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ