วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกันมาตุยาราม – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดกันมาตุยาราม – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01101302004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2407

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2407

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ