วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกันทรอมใต้ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกันทรอมใต้ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330809001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2412

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/1/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ